bg2.jpg

Die Umgebung

Die Umgebung von Hořejany bietet Ihnen viele Möglichkeiten Rad zu fahren, durch den Wald spazieren zu
gehen oder Pilze zu sammeln. Die Tipps für Ausflüge und Links zu Touristenzielen, Sehenswürdigkeiten und anderen atraktiven Orten.Wenn Sie auf Webadresse klicken, finden Sie alle Informationen auf Englisch oder auf Deutsch.

 

 Příbram - 16km

Hornické muzeum Příbram
Přímo vedle penzionu je největší hornické muzeum v ČR. Jízda hornickým vláčkem, fárání do podzemí, technické památky, hornický skanzen, vodní kolo v podzemí šachty Drkolnov. Asi 7 km je pobočka muzea Památník Vojna.

 

Svatá Hora
Svatá Hora, poutní místo, perla českého baroka, národní kulturní památka, bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské, dílo architektů Carla Luraga a Benjamina Šlajera, dále Kryštofa I. Dienzenhofera. Svatohorské poutní muzeum, expozice unikátních devocionálií, lidových řezeb, historických předmětů poutnického charakteru, sezónní výstavy.

 

Ve staré Příbrami, Zámeček - Ernestinum, bývalé sídlo pražských arcibiskupů, v jádru gotická tvrz se zachovalým arkýřem ze 14. století, v letech 1849 - 1945 sídlo Montánního učiliště, později Báňské akademie a Vysoké školy báňské, dnes Informační centrum Městského úřadu Příbram, obřadní a výstavní síň, Galerie Františka Drtikola a Muzeum III. odboje.

 

Galerie Františka Drtikola
Stálá expozice uměleckého fotografa Františka Drtikola (1883 Příbram - 1961 Praha) v Drtikolově rodném městě z autorova fotografického díla let 1901-1935 ve formě výstavních faksimilií, doplněno životopisným filmem. Výstavy výtvarníků.

 


Památník Vojna u Příbrami - 11km
Pobočka Hornického muzea Příbram

Kontakt:
Hornické muzeum Příbram
Nám. H. Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory

tel.: +420 318 626 307
fax: +420 318 622 566
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.muzeum-pribram.cz

Divadlo Antonína Dvořáka a kino Příbram

 Sportovní zařízení města Příbram, aquapark s tobogány, bazén

 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě
Asi 7 km od Příbrami. Stálá expozice o životě, díle i pobytu skladatele Antonína Dvořáka ve Vysoké a významu místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a inspiraci, doplněná o makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka. Promítání hudebního filmového dokumentu Dvořák na Vysoké. Možnost poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových děl. Expozice o osobnosti původních majitelů, hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny (roz. Čermákové).

Další turistické cíle naleznete na stránkách Hornického muzea Příbram v rubrice Zajímavosti Příbramska

 Lokalita také nabízí bezpočet možných výletů pro pěší turistiku i cyklisty v okolí malebného pohoří Brdy. Celé pohoří se táhne po délce více než 70 km jihozápadním směrem od Prahy. Přestože se Brdy nachází nedaleko Prahy, jsou neosídlenou krajinou, v kopcích nejsou žádná turistická centra, hotely, chatové osady a podobné známky civilizace. Díky existenci vojenského výcvikového prostoru jsou Brdy jedním z nejlépe dochovaných přírodních celků na území ČR. Brdy jsou opředeny mnoha pověstmi a taji. A nejen to, najdete zde i mnoho betonových bunkrů, záhadné stavby, zákopy.

 

Žďákovský most - 18km

Unikátní, monumentální a oslňující technická stavba - v době svého vzniku největší jednoobloukový most na světě. Vozovka mostu dlouhá 543 metrů se nachází cca 100 -110 metrů nad původním dnem Vltavy.

Více než jako "Most století" proslul v nedávné době v souvislosti s temnou historií tzv. orlických vražd.

 

 

 

 

 

Hrad Karlštejn  63km

  Hrad založený českým králem a římským císařem Karlem IV. k uschování korunovačních klenotů a svatých relikvií. Dnešní podobu hradu vtiskla puristická přestavba v 19. století vedená Josefem Mockerem. První prohlídkový okruh zahrnuje prostory Císařského paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici v Mariánské věži. Druhý okruh vás pak zavede do Velké věže s proslulou Kaplí sv. Kříže s deskovými obrazy z dílny mistra Theodorika. Jde o největší soubor středověkých maleb z jedné dílny na světě.
www.hrad-karlstejn.cz
Státní hrad Karlštejn
   

Hrad Zvíkov - 35km

Zvíkov patří mezi nejstarší české královské hrady. Byl zbudován nad soutokem Vltavy a Otavy na úzkém skalnatém ostrohu, který byl osídlen již v době prehistorické.

Hrad byl založen patrně za vlády Přemysla Otakara I., základy dnešní podoby získal Zvíkov za Otakara II., kdy přibylo vnější opevnění a na jižní straně věž s břitem /bergfrit/. Další opevnění dostal hrad v 15.stol. za Rožmberků. Po pánech ze Švamberka a následně dědictvím po rodu Eggenbergů se posledními majiteli stali Schwarzenbergové, kteří hrad na konci 19. stol. nechali důkladně opravit. V současné době je Zvíkov spravován Národním památkovým ústavem.

 

   

Březnice - 8km

Zámek Březnice byl postaven na místě někdejší gotické tvrze, založené pravděpodobně v 13. století. V 16. století byla pevnost přestavěna na pohodlné renesanční sídlo, jehož fasády byly opatřeny sgrafitovou omítkou s motivy psaníček, patřícím k nejstarším v Čechách.

Z této doby pochází i tzv. lokšanská knihovna s nástěnými malbami a dochovalými knihovními skříněmi. Dnešní podobu zámku určili svými přestavbami poslední majitelé Březnice, Pálffyové, kterým byl zámek v roce 1945 konfiskován.

 

 

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec - 44km
pobočka Hornického muzea Příbram
262 52 Vysoký Chlumec
tel.: +420 318 866 103
http://www.vysoky-chlumec.cz/html/muzeum.htm

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec

Zámek Mníšek pod Brdy - 45km

  Klasicistní zámek se třemi nárožními věžemi leží v centru města, přitom je obklopen parkem s rozlehlým rybníkem. Zámek byl sídlem nižší šlechty, která tu setrvala až do období první republiky. A právě atmosféru této doby můžete na zámku zažít. Prohlídkové trasy vás provedou reprezentačními místnostmi se zámeckou kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. Vydejte se do Mníšku za zážitkem!
www.zamek-mnisek.cz
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Blatná - 28km

Původně vodní tvrz, přestavěná v 14. století na gotický hrad, s rozsáhlými úpravami v 15. stol. za Lva z Rožmitálu, posléze dále přestavovaná stavitelem Benediktem Rejtem.

V 17. století pak přistaven na části gotických základů nový renesanční palác, a tím zahájena proměna hradu v zámek, který dnes patří mezi nejkrásnější a nejvýznamnější vodní zámky u nás.

 

 

Písek - 43km

 

Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty. Od 14. století bylo centrem kraje, který se nazýval Prácheňský. V první polovině 15. století hrálo město důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky a Písek byl nazýván městem škol a studentů.

V Písku se nachází nejstarší kamenný most v Čechách – byl zbudován již ve 3. čtvrtině 13 stol. na tzv. Zlaté ztezce, vedoucí z Bavor do Prahy.

Písek je považován za bránu do jižních Čech.

Tábor - 60km

Na ostrohu nad řekou Lužnicí a hlubokým kaňonem Tismenického potoka založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1270 královské město s městským hradem kastelového typu, později zvaným Kotnov. Město zaniklo kolem roku 1277 v bojích mezi králem a Vítkovci, přetrval jen hrad.

Osídlení se na táborský ostroh vrátilo až v únoru a březnu 1420, kdy zde vzniklo husitské Hradiště hory Tábor.. Město bylo od počátku silně opevněné a zdejší fortifikační systém přinesl řadu novinek (princip mohutné vysunuté dělostřelecké bašty, přeměna válcové hradní věže v bateriovou věž atd.). Již před rokem 1430 si obec vytvořila městské zřízení a po smíru se Zikmundem Lucemburským (1436) se roku 1437 stala privilegovaným královským městem s mimořádně rozsáhlým územním majetkem.

Roku 1492 byl poblíž města založen rybník (50ha), zvaný podle biblické řeky Jordán. Od roku 1805 zanikalo jedinečné městské opevnění.

Státní zámek Hluboká nad Vltavou - 88km

Státní zámek Hluboká nad Vltavou Zámek Hluboká se se svým souborem staveb a citlivě komponovanou krajinou řadí mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu v rámci střední Evropy. Hluboká vstoupila do dějin roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna. Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou, a tak byl roku 1290 Záviš před Hlubokou popraven. Mezi další majitele panství patřili Vilém z Pernštejna, Jáchym z Hradce, rod Schwarzenbergů.

www.zamek-hluboka.eu

 

Státní zámek Červená Lhota - 95km

Státní zámek Červená Lhota Jeden z nejnavštěvovanějších zámků jižních Čech, vypínající se na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, byl do své současné podoby přestavován v průběhu romantické novogotické přestavby ve 40. - 60. letech 19. století a rovněž v průběhu stavební úpravy v renesančním duchu na počátku 20. století. Posledními majiteli zámku byli členové rodu Schönburg - Hartenstein v jejichž držení byl zámek od roku 1835 až do roku 1945. 

www.zamek-cervenalhota.eu


 

Státní hrad a zámek Český Krumlov - 115km

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady.
Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města. Petr Vok z Rožmberka byl nucen prodat krumlovské panství 1602 císaři Rudolfovi II. Dalšími držiteli objektu se stávají Eggenbergové. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál a v roce 1766 bylo otevřeno unikáítní divadlo. Jeho zařízení, kulisy a kostýmy se dochovaly do dnešních dnů.

www.zamek-ceskykrumlov.eu

 

 

   TEXTY (.pdf)    MAPY (.pdf)
 01 - Praha - text  01 - Praha - mapa
 02 - Střední Čechy - západ - text  02 - Střední Čechy - západ -mapa
 03 - Střední Čechy - jih - text  03 - Střední Čechy - jih - mapa
 04 - Střední Čechy - Polabí - text  04 - Střední Čechy - Polabí - mapa
 05 - Jižní Čechy - text  05 - Jižní Čechy - mapa
 06 - Šumava - text  06 - Šumava - mapa
 07 - Český les, Domažlicko a Chodsko - text  07 - Český les, Domažlicko a Chodsko - mapa
 08 - Plzeňsko - text  08 - Plzeňsko - mapa
 09 - Západočeské lázně - text  09 - Západočeské lázně - mapa
 10 - České středohoří a Žatecko - text  10 - České středohoří a Žatecko - mapa
 11 - Krušné hory a Podkrušnohoří - text  11 - Krušné hory a Podkrušnohoří - mapa
 12 - České Švýcarsko - text  12 - České Švýcarsko - mapa
 13 - Českolipsko - text  13 - Českolipsko - mapa
 14 - Jizerské hory - text  14 - Jizerské hory - mapa
 15 - Český ráj - text  15 - Český ráj - mapa
 16 - Krkonoše a Podkrkonoší - text  16 - Krkonoše a Podkrkonoší - mapa
 17 - Kladské pomezí - text  17 - Kladské pomezí - mapa
 18 - Hradecko - text  18 - Hradecko - mapa
 19 - Orlické hory a Podorlicko - text  19 - Orlické hory a Podorlicko - mapa
 20 - Pardubicko - text  20 - Pardubicko - mapa
 21 - Chrudimsko - Hlinecko - text  21 - Chrudimsko - Hlinecko - mapa
 22 - Králický Sněžník - text  22 - Králický Sněžník - mapa
 23 - Českomoravské pomezí - text  23 - Českomoravské pomezí - mapa
 24 - Vysočina - text  24 - Vysočina - mapa
 25 - Znojemsko a Podyjí - text  25 - Znojemsko a Podyjí - mapa
 26 - Pálava a Lednicko-valtický areál - text  26 - Pálava a Lednicko-valtický areál - mapa
 27 - Slovácko - text  27 - Slovácko - mapa
 28 - Brno a okolí - text  28 - Brno a okolí - mapa
 29 - Moravský kras a okolí - text  29 - Moravský kras a okolí - mapa
 30 - Kroměřížsko - text  30 - Kroměřížsko - mapa
 31 - Zlínsko a Luhačovicko - text  31 - Zlínsko a Luhačovicko - mapa
 32 - Valašsko - text  32 - Valašsko - mapa
 33 - Beskydy a Valašsko - text  33 - Beskydy a Valašsko - mapa
 34 - Těšínské Slezsko - text  34 - Těšínské Slezsko - mapa
 35 - Ostravsko - text  35 - Ostravsko - mapa
 36 - Poodří – Moravské Kravařsko - text  36 - Poodří – Moravské Kravařsko - mapa
 37 - Opavské Slezsko - text  37 - Opavské Slezsko - mapa
 38 - Střední Morava – Haná - text  38 - Střední Morava – Haná - mapa
 39 - Jeseníky - západ - text  39 - Jeseníky - západ - mapa
 40 - Jeseníky - východ - text  40 - Jeseníky - východ - mapa