bg2.jpg

Omgeving

De omgeving leent zich voor het maken van fietstochten. Ook kunt u paddestoelen plukken in het bos. Reistips en links naar toeristische attracties, bezienswaardigheden en bestemmingen.


Ga naar onze website voor meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Duits.

 

 Příbram - 16km

Hornické muzeum Příbram
Přímo vedle penzionu je největší hornické muzeum v ČR. Jízda hornickým vláčkem, fárání do podzemí, technické památky, hornický skanzen, vodní kolo v podzemí šachty Drkolnov. Asi 7 km je pobočka muzea Památník Vojna.

 

Svatá Hora
Svatá Hora, poutní místo, perla českého baroka, národní kulturní památka, bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské, dílo architektů Carla Luraga a Benjamina Šlajera, dále Kryštofa I. Dienzenhofera. Svatohorské poutní muzeum, expozice unikátních devocionálií, lidových řezeb, historických předmětů poutnického charakteru, sezónní výstavy.

 

Ve staré Příbrami, Zámeček - Ernestinum, bývalé sídlo pražských arcibiskupů, v jádru gotická tvrz se zachovalým arkýřem ze 14. století, v letech 1849 - 1945 sídlo Montánního učiliště, později Báňské akademie a Vysoké školy báňské, dnes Informační centrum Městského úřadu Příbram, obřadní a výstavní síň, Galerie Františka Drtikola a Muzeum III. odboje.

 

Galerie Františka Drtikola
Stálá expozice uměleckého fotografa Františka Drtikola (1883 Příbram - 1961 Praha) v Drtikolově rodném městě z autorova fotografického díla let 1901-1935 ve formě výstavních faksimilií, doplněno životopisným filmem. Výstavy výtvarníků.

 


Památník Vojna u Příbrami - 11km
Pobočka Hornického muzea Příbram

Kontakt:
Hornické muzeum Příbram
Nám. H. Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory

tel.: +420 318 626 307
fax: +420 318 622 566
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.muzeum-pribram.cz

Divadlo Antonína Dvořáka a kino Příbram

 Sportovní zařízení města Příbram, aquapark s tobogány, bazén

 Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě
Asi 7 km od Příbrami. Stálá expozice o životě, díle i pobytu skladatele Antonína Dvořáka ve Vysoké a významu místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a inspiraci, doplněná o makety scén z premiér vybraných oper a kostýmy hlavních postav opery Rusalka. Promítání hudebního filmového dokumentu Dvořák na Vysoké. Možnost poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových děl. Expozice o osobnosti původních majitelů, hraběte Václava Roberta Kounice a jeho manželky Josefíny (roz. Čermákové).

Další turistické cíle naleznete na stránkách Hornického muzea Příbram v rubrice Zajímavosti Příbramska

 Lokalita také nabízí bezpočet možných výletů pro pěší turistiku i cyklisty v okolí malebného pohoří Brdy. Celé pohoří se táhne po délce více než 70 km jihozápadním směrem od Prahy. Přestože se Brdy nachází nedaleko Prahy, jsou neosídlenou krajinou, v kopcích nejsou žádná turistická centra, hotely, chatové osady a podobné známky civilizace. Díky existenci vojenského výcvikového prostoru jsou Brdy jedním z nejlépe dochovaných přírodních celků na území ČR. Brdy jsou opředeny mnoha pověstmi a taji. A nejen to, najdete zde i mnoho betonových bunkrů, záhadné stavby, zákopy.

 

Žďákovský most - 18km

Unikátní, monumentální a oslňující technická stavba - v době svého vzniku největší jednoobloukový most na světě. Vozovka mostu dlouhá 543 metrů se nachází cca 100 -110 metrů nad původním dnem Vltavy.

Více než jako "Most století" proslul v nedávné době v souvislosti s temnou historií tzv. orlických vražd.

 

 

 

 

 

Hrad Karlštejn  63km

  Hrad založený českým králem a římským císařem Karlem IV. k uschování korunovačních klenotů a svatých relikvií. Dnešní podobu hradu vtiskla puristická přestavba v 19. století vedená Josefem Mockerem. První prohlídkový okruh zahrnuje prostory Císařského paláce a prohlédnete si i Pokladnici a Klenotnici v Mariánské věži. Druhý okruh vás pak zavede do Velké věže s proslulou Kaplí sv. Kříže s deskovými obrazy z dílny mistra Theodorika. Jde o největší soubor středověkých maleb z jedné dílny na světě.
www.hrad-karlstejn.cz
Státní hrad Karlštejn
   

Hrad Zvíkov - 35km

Zvíkov patří mezi nejstarší české královské hrady. Byl zbudován nad soutokem Vltavy a Otavy na úzkém skalnatém ostrohu, který byl osídlen již v době prehistorické.

Hrad byl založen patrně za vlády Přemysla Otakara I., základy dnešní podoby získal Zvíkov za Otakara II., kdy přibylo vnější opevnění a na jižní straně věž s břitem /bergfrit/. Další opevnění dostal hrad v 15.stol. za Rožmberků. Po pánech ze Švamberka a následně dědictvím po rodu Eggenbergů se posledními majiteli stali Schwarzenbergové, kteří hrad na konci 19. stol. nechali důkladně opravit. V současné době je Zvíkov spravován Národním památkovým ústavem.

 

   

Březnice - 8km

Zámek Březnice byl postaven na místě někdejší gotické tvrze, založené pravděpodobně v 13. století. V 16. století byla pevnost přestavěna na pohodlné renesanční sídlo, jehož fasády byly opatřeny sgrafitovou omítkou s motivy psaníček, patřícím k nejstarším v Čechách.

Z této doby pochází i tzv. lokšanská knihovna s nástěnými malbami a dochovalými knihovními skříněmi. Dnešní podobu zámku určili svými přestavbami poslední majitelé Březnice, Pálffyové, kterým byl zámek v roce 1945 konfiskován.

 

 

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec - 44km
pobočka Hornického muzea Příbram
262 52 Vysoký Chlumec
tel.: +420 318 866 103
http://www.vysoky-chlumec.cz/html/muzeum.htm

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec

Zámek Mníšek pod Brdy - 45km

  Klasicistní zámek se třemi nárožními věžemi leží v centru města, přitom je obklopen parkem s rozlehlým rybníkem. Zámek byl sídlem nižší šlechty, která tu setrvala až do období první republiky. A právě atmosféru této doby můžete na zámku zažít. Prohlídkové trasy vás provedou reprezentačními místnostmi se zámeckou kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. Vydejte se do Mníšku za zážitkem!
www.zamek-mnisek.cz
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Blatná - 28km

Původně vodní tvrz, přestavěná v 14. století na gotický hrad, s rozsáhlými úpravami v 15. stol. za Lva z Rožmitálu, posléze dále přestavovaná stavitelem Benediktem Rejtem.

V 17. století pak přistaven na části gotických základů nový renesanční palác, a tím zahájena proměna hradu v zámek, který dnes patří mezi nejkrásnější a nejvýznamnější vodní zámky u nás.

 

 

Písek - 43km

 

Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV., kteří zde bývali častými hosty. Od 14. století bylo centrem kraje, který se nazýval Prácheňský. V první polovině 15. století hrálo město důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky a Písek byl nazýván městem škol a studentů.

V Písku se nachází nejstarší kamenný most v Čechách – byl zbudován již ve 3. čtvrtině 13 stol. na tzv. Zlaté ztezce, vedoucí z Bavor do Prahy.

Písek je považován za bránu do jižních Čech.

Tábor - 60km

Na ostrohu nad řekou Lužnicí a hlubokým kaňonem Tismenického potoka založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1270 královské město s městským hradem kastelového typu, později zvaným Kotnov. Město zaniklo kolem roku 1277 v bojích mezi králem a Vítkovci, přetrval jen hrad.

Osídlení se na táborský ostroh vrátilo až v únoru a březnu 1420, kdy zde vzniklo husitské Hradiště hory Tábor.. Město bylo od počátku silně opevněné a zdejší fortifikační systém přinesl řadu novinek (princip mohutné vysunuté dělostřelecké bašty, přeměna válcové hradní věže v bateriovou věž atd.). Již před rokem 1430 si obec vytvořila městské zřízení a po smíru se Zikmundem Lucemburským (1436) se roku 1437 stala privilegovaným královským městem s mimořádně rozsáhlým územním majetkem.

Roku 1492 byl poblíž města založen rybník (50ha), zvaný podle biblické řeky Jordán. Od roku 1805 zanikalo jedinečné městské opevnění.

Státní zámek Hluboká nad Vltavou - 88km

Státní zámek Hluboká nad Vltavou Zámek Hluboká se se svým souborem staveb a citlivě komponovanou krajinou řadí mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu v rámci střední Evropy. Hluboká vstoupila do dějin roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna. Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou, a tak byl roku 1290 Záviš před Hlubokou popraven. Mezi další majitele panství patřili Vilém z Pernštejna, Jáchym z Hradce, rod Schwarzenbergů.

www.zamek-hluboka.eu

 

Státní zámek Červená Lhota - 95km

Státní zámek Červená Lhota Jeden z nejnavštěvovanějších zámků jižních Čech, vypínající se na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, byl do své současné podoby přestavován v průběhu romantické novogotické přestavby ve 40. - 60. letech 19. století a rovněž v průběhu stavební úpravy v renesančním duchu na počátku 20. století. Posledními majiteli zámku byli členové rodu Schönburg - Hartenstein v jejichž držení byl zámek od roku 1835 až do roku 1945. 

www.zamek-cervenalhota.eu


 

Státní hrad a zámek Český Krumlov - 115km

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady.
Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města. Petr Vok z Rožmberka byl nucen prodat krumlovské panství 1602 císaři Rudolfovi II. Dalšími držiteli objektu se stávají Eggenbergové. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál a v roce 1766 bylo otevřeno unikáítní divadlo. Jeho zařízení, kulisy a kostýmy se dochovaly do dnešních dnů.

www.zamek-ceskykrumlov.eu

 

 

   TEXTY (.pdf)    MAPY (.pdf)
 01 - Praha - text  01 - Praha - mapa
 02 - Střední Čechy - západ - text  02 - Střední Čechy - západ -mapa
 03 - Střední Čechy - jih - text  03 - Střední Čechy - jih - mapa
 04 - Střední Čechy - Polabí - text  04 - Střední Čechy - Polabí - mapa
 05 - Jižní Čechy - text  05 - Jižní Čechy - mapa
 06 - Šumava - text  06 - Šumava - mapa
 07 - Český les, Domažlicko a Chodsko - text  07 - Český les, Domažlicko a Chodsko - mapa
 08 - Plzeňsko - text  08 - Plzeňsko - mapa
 09 - Západočeské lázně - text  09 - Západočeské lázně - mapa
 10 - České středohoří a Žatecko - text  10 - České středohoří a Žatecko - mapa
 11 - Krušné hory a Podkrušnohoří - text  11 - Krušné hory a Podkrušnohoří - mapa
 12 - České Švýcarsko - text  12 - České Švýcarsko - mapa
 13 - Českolipsko - text  13 - Českolipsko - mapa
 14 - Jizerské hory - text  14 - Jizerské hory - mapa
 15 - Český ráj - text  15 - Český ráj - mapa
 16 - Krkonoše a Podkrkonoší - text  16 - Krkonoše a Podkrkonoší - mapa
 17 - Kladské pomezí - text  17 - Kladské pomezí - mapa
 18 - Hradecko - text  18 - Hradecko - mapa
 19 - Orlické hory a Podorlicko - text  19 - Orlické hory a Podorlicko - mapa
 20 - Pardubicko - text  20 - Pardubicko - mapa
 21 - Chrudimsko - Hlinecko - text  21 - Chrudimsko - Hlinecko - mapa
 22 - Králický Sněžník - text  22 - Králický Sněžník - mapa
 23 - Českomoravské pomezí - text  23 - Českomoravské pomezí - mapa
 24 - Vysočina - text  24 - Vysočina - mapa
 25 - Znojemsko a Podyjí - text  25 - Znojemsko a Podyjí - mapa
 26 - Pálava a Lednicko-valtický areál - text  26 - Pálava a Lednicko-valtický areál - mapa
 27 - Slovácko - text  27 - Slovácko - mapa
 28 - Brno a okolí - text  28 - Brno a okolí - mapa
 29 - Moravský kras a okolí - text  29 - Moravský kras a okolí - mapa
 30 - Kroměřížsko - text  30 - Kroměřížsko - mapa
 31 - Zlínsko a Luhačovicko - text  31 - Zlínsko a Luhačovicko - mapa
 32 - Valašsko - text  32 - Valašsko - mapa
 33 - Beskydy a Valašsko - text  33 - Beskydy a Valašsko - mapa
 34 - Těšínské Slezsko - text  34 - Těšínské Slezsko - mapa
 35 - Ostravsko - text  35 - Ostravsko - mapa
 36 - Poodří – Moravské Kravařsko - text  36 - Poodří – Moravské Kravařsko - mapa
 37 - Opavské Slezsko - text  37 - Opavské Slezsko - mapa
 38 - Střední Morava – Haná - text  38 - Střední Morava – Haná - mapa
 39 - Jeseníky - západ - text  39 - Jeseníky - západ - mapa
 40 - Jeseníky - východ - text  40 - Jeseníky - východ - mapa